אודות

 

 

האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות רבה לתחום הקיימות. תחום זה עשוי להשפיע במידה  ניכרת עלינו ועל ילדינו. עלינו לפתח מודעות לנושא הסביבתי, לקחת אחריות ולעשות עשייה שתוביל להפחתת טביעת הרגל האקולוגית השלילית של המין האנושי ולהטות אותה לכיוון מיטיב ומקיים.

שיוויי המשקל של המערכת האקולוגית נבנה במשך מיליוני שנים. מתחילתה של המהפכה התעשייתית גדלה מאוד השפעת האדם על המערכת וכעת קיימת סכנה ששיווי המשקל העדין יופר.

בפנינו עומדות סכנות גדולות אך גם אתגרים רבים. כעת זו ההזדמנות שלנו לנסות ולצמצמם את השפעתנו ההרסנית ולהפכה לחיובית. לאקדמיה תפקיד חשוב במחקר ובהוראה בתחום זה. האוניברסיטה העברית מרימה את הדגל הירוק בגדול!

באוניברסיטה הוקמה מועצה ירוקה שעניינה לקדם את הנושא הסביבתי. פעילות האוניברסיטה מתקיימת במספר תחומים:

  1. חינוך וקהילה
  2. התייעלות אנרגטית
  3. אנרגיה מתחדשת
  4. מחקר אקדמי

אנו קוראים לכם להיות שותפים לעשייה הסביבתית.