אודות

 

 

האוניברסיטה העברית מייחסת חשיבות רבה לתחום הקיימות. תחום זה עשוי להשפיע במידה  ניכרת עלינו ועל ילדינו. עלינו לפתח מודעות לנושא הסביבתי, לקחת אחריות ולעשות עשייה שתוביל להפחתת טביעת הרגל האקולוגית השלילית של המין האנושי ולהטות אותה לכיוון מיטיב ומקיים.

שיוויי המשקל של המערכת האקולוגית נבנה במשך מיליוני שנים. מתחילתה של המהפכה התעשייתית גדלה מאוד השפעת האדם על המערכת וכעת קיימת סכנה ששיווי המשקל העדין יופר.

בפנינו עומדות סכנות גדולות אך גם אתגרים רבים. כעת זו ההזדמנות שלנו לנסות ולצמצמם את השפעתנו ההרסנית ולהפכה לחיובית. לאקדמיה תפקיד חשוב במחקר ובהוראה בתחום זה. האוניברסיטה העברית מרימה את הדגל הירוק בגדול!

באוניברסיטה הוקמה מועצה ירוקה שעניינה לקדם את הנושא הסביבתי. פעילות האוניברסיטה מתקיימת במספר תחומים:

  1. חינוך קהילה וסביבה
  2. תפעול ותשתיות (התייעלות אנרגטית, שימוש באנרגיה מתחדשת ועוד)
  3. הוראה ומחקר אקדמי

חברי המועצה הירוקה:

פרופ' נדב כ"ץ, המחלקה לפיסיקה - יו"ר המועצה

דר' מני נוימן, מנהל הגן הבוטני, אגף בינוי ותשתיות

גב' דקלה סואאה, דיקן משנה, ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

עו"ד ענת טל, סגנית היועצת המשפטית

מר שלום רווח, סמנכ"ל וראש אגף בינוי ותשתיות

מר אייל באשר, המחלקה לבטיחות, גהות ואכות הסביבה, רכז המועצה

 

אנו קוראים לכם להיות שותפים לעשייה הסביבתית.